Betonárna Hlučín


betonarna-hlucin betonarna-hlucin

Jako výrobce atypických betonových prefabrikátů jsme se rozhodli zapojit do vývoje modulárních betonových dílců studenty architektury Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zadáním ročníkových prací bylo navrhnout jednoduché modulární prvky tvořící tzv. městský mobiliář v intravilánu obcí či měst a solitérní prvky, které nacházejí inspiraci v krajině poznamenané těžkým průmyslem a těžbou černého uhlí. Zadání vnikalo v kooperaci s probíhajícím dlouhodobým projektem POHO2030 (www.poho2030.cz) společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Dále chceme uvést na trh vlastní řadu sortimentu betonového mobiliáře, který vychází z podobného zadání – jednoduchý modulární prvek, ze kterého půjde vytvořit ucelenou modelovou řadu.

Na tomto projektu jsme navázali spolupráci s designérem Jaromírem Maternou. Díky podpoře a dotaci z MK zde představujeme prototypy základních prvků série Vlna a série Šrouby a Matice.

Vlna – vlnový betonový monolit je možné využít pro lavičky, lehátka a po natočení o 90° pro tvorbu velkoformátových truhlíků, pískovišť, opěrných zdí apod.

Šrouby a Matice – betonové taburety, stolíky, květináče, koše, lavičky nezapřou svou inspiraci v industriálním duši našeho kraje.

CZ
Exterior
https://betonarna-hlucin.cz