Galerie GDM Contemporary


galerie-gdm-contemporary

V sobotu 25. 11. v 17.00 komentovaná prohlídka k aktuální výstavě Anticipation.

 

Název výstavy: ANTICIPATION

Doba trvání výstavy: 27. 9. – 11. 11.  2023

Kurátor výstavy: Tomáš Koudela

Jednotlivá umělecká díla nemohou být pochopena bez souvislosti s celkem. Umělec si uvědomuje, že překračuje hranice vizuální komunikace, a zároveň je mu jasné, že žádné takové hranice neexistují. 

 

Seznam vystavujících autorů:

Jakub Čuška, Petr Lysáček, Kristýna Matalová, Flavia Pitis, Richard Štipl 

Galerie GDM Contemporary volně navazuje na výstavní projekty realizované na Dole Michal v Ostravě a na externí výstavní projekty, které iniciátoři otevření galerie GDM Contemporary realizovali v jiných tuzemských a zahraničních institucích v letech 2017 až 2022. Po ukončení spolupráce s Dolem Michal se tyto aktivity přesouvají do nového prostoru v Dolní oblasti Vítkovice. Mění se institucionální schéma – GDM Contemporary se stává soukromou galerií.

Galerie GDM Contemporary je platformou pro prezentaci a prodej současného výtvarného umění s primárním zaměřením na středoevropský prostor, výběrově také na další oblasti (USA, Kanada, Japonsko).

Galerie GDM Contemporary se kromě široké škály výstavních projektů připravovaných pro vlastní výstavní prostory věnuje také prezentaci a následnému komerčnímu zhodnocení uměleckých děl v partnerských institucích.

Hlavním cílem galerie GDM Contemporary je zprostředkovat současnému výtvarnému publiku hodnotný umělecký zážitek, tedy taková současná umělecká díla, jež budou kromě silného estetického sentimentu nositelem nesporné ekonomické kvality, nezbytného předpokladu pro rozvoj a následné rozšíření prvotního zájmu v komplexní celek případné sbírky, respektive investice.

Vedení galerie: Tereza Čapandová, Pavel Forman, Tomáš Koudela

CZ
Partners
https://www.gdmcontemporary.com