MiLENA ORGANIC


milena-organic

MiLENA je miestom pre tých, ktorí chcú svoje textilné projekty posunúť smerom k trvalej udržateľnosti. Je kolekciou vysoko kvalitných certifikovaných látok a autorských strihov, v ktorých sa stretávajú trend a nadčasovosť. Hľadáme pre vás šatník schválený vašimi predsavami, prírodou a časom. Baví nás robiť veci inak. Prostredníctvom tohto projektu hľadáme ľahkosť, nadčasovosť a humor.

MiLENA je místem pro ty, kteří chtějí své textilní projekty posunout směrem k trvalé udržitelnosti. Je kolekcí vysoce kvalitních certifikovaných látek a autorských střihů, ve kterých se potýkají trend a nadčasovost. Hledáme pro vás šatník schválený vašimi předsavami, přírodou a časem. Baví nás dělat věci jinak. Prostřednictvím tohoto projektu hledáme lehkost, nadčasovost a humor.

MiLENA is the place for those who want to move their textile projects towards sustainability. It is a collection of high-quality certified fabrics and original cuts in which they meet trends and timelessness. We are looking for a wardrobe approved by your determination, nature and time. We enjoy doing things differently. Through this project, we are looking for lightness, timelessness and humor.

SK
Fashion, jewelry, accessories
https://www.milenaorganic.sk