Festival
Interiérového
Designu

22 — 24 listopad 2019

Studentská soutěž

Mezinárodní multioborová soutěž studentských prací.

Na pátém ročníku festivalu designu Meat Design 2019 v Ostravě proběhne multioborová soutěž studentských prací zaměřená na kvalitu prezentace díla. Soutěžit budou studenti různých škol, z různých oborů a ročníků, a budou prezentovat své školní práce. Změří tak síly ve schopnosti sdělit myšlenku díla na omezeném prostoru. Chceme tak zlepšit povědomí o tom, že nejen návrh produktu, ale i jeho prezentace je na cestě k finálnímu úspěchu velice důležitá. Samozřejmě, že v praxi nebudou soutěžit vedle sebe obalový design a design nábytku. Trendem je spíše spolupracovat, ale ať je prezentováno cokoli, sdělení myšlenky je jedním z nejdůležitějších úkolů designéra a je důležité této dovednosti věnovat náležitou pozornost.

Proto vyhlašujeme cenu Meat Design Academy o nejlépe prezentovaný produkt z oblasti designu. Cílem je vzbudit u studentů zájem o tuto dovednost a vytvořit platformu pro komunikaci mezi mladými talenty a firmami, na jejímž základě může vznikat nové spolupráce a produkty.

Porotu povede přední osobnost českého designu a budou v ní zástupce pořadatele Meat Designu, a dále zástupci partnerských firem a společností.

 • Hodnotící kritéria
 • Srozumitelnost prezentace
 • Koncepce prezentace
 • Kvalita díla

Soutěž proběhne dvoukolově. Ze všech zaslaných prací bude vybráno osm, které budou vytištěny a prezentovány v rámci Meat Design 2019 v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, ze kterých porota vybere vítěznou práci.

Podmínky přihlášení
Celá prezentace studentské práce bude v anglickém jazyce – plakát i anotace.

 • Do 1.11. 2019 vyplnit a odeslat elektronický přihlašovací formulář včetně povinných příloh
 • Plakát vel. B1 v elektronické podobě
 • 1 referenční obrázek díla
 • Anotace p max. dílce 1000 znaků

Seznam oborů, které se mohou do soutěže přihlásit

 • Textilní design
 • Design nábytku
 • Grafický design
 • Sklářský design
 • Průmyslový design
 • Keramický design
 • Design šperků

Vítěz soutěže získá

 • Finanční odměnu ve výši 500 €,
 • možnost prezentovat vítěznou práci v rámci programu Meat Design 2019,
 • prostor navázat spolupráci s některou z firem a získat možnost zapojení se do výrobního procesu firmy z Moravskoslezského kraje.

Tento projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Účelem fondu je podpora udržitelné místní spolupráce ve střední Evropě.

Tento projekt je podporován Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava.

logo
logo

Hlavním partnerem akce Den profesionálů je Moravskoslezské inovační centrum.

logo
logo
Tento projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Účelem fondu je podpora udržitelné místní spolupráce ve střední Evropě.