hlavicka

Dominika Petrtýlová


dominika-petrtylova dominika-petrtylova dominika-petrtylova

Vandal Vase

 

Na elegantním tvaru je ručně malovaný dekor skládající se z prvků, jež najdete ve městě. V námětu dekoru se setkávají malby starých mistrů, nenápadná městská flóra – lišejníky, a graffiti, které vnímám jako městskou kaligrafii, jež neodmyslitelně patří k městu. Pomyslně se tu tak setkává vše, co je pro město typické: umění, přírodní vandal a vandal lidský.

 

Technika: Ručně foukané sklo do dřevěné formy, ruční malba sklářskými vypalovacími barvami a vysokým smaltem a zlatem

 

MgA. Dominika Petrtýlová

 

Dominika Petrtýlová je umělecká sklářka a malířka skla. Její hlavní doménou jsou vázy. Posouvá je za hranice pouhého dekoračního předmětu, přistupuje k nim jako k vyjadřovacímu prostředku svých myšlenek a povyšuje je na umělecké objekty. Mezi její další práce však patří i svítidla, ceny, užité sklo a umělecké objekty či instalace. Se sklem ráda kombinuje netradiční materiály jako je karbon, plast či bronz. Zalíbení našla ve městě, pop kultuře, dějinách umění a architektuře, to vše se v její tvorbě silně odráží. Dominika pracuje sama osobně na každém svém díle, protože je pro ni velmi důležité se zúčastnit výrobního procesu a otisknout tak do díla kus sebe.

 

CZ
https://dominikapetrtylova.com