hlavicka

Katarína Raškovičová


katarina-raskovicova katarina-raskovicova katarina-raskovicova

Tvar

Kolekcia skúma úžitkový objekt – džbán. Zaoberá sa novými tvarovými riešeniami a rôznymi princípmi úchopu. Tvary džbánov sa odpútavajú od archetypálnych foriem a prechádzajú k novým prekvapivým riešeniam. Ručne modelované porcelánové džbány vznikajú postupným budovaním tvaru, čo umožnilo autorke neustále prehodnocovať vzťahy objektov. Po výpale na objektoch vynikla štruktúra dotykov. Objekty by mali podnietiť diváka na prehodnotenie zaužívaných predstáv o úžitkových objektov až po prehodnotenie stereotypnej predstavy každodennosti.

 

Katarína Raškovičová

Študovala na VŠVU v Bratislave v ateliéri Keramiky. V jej tvorbe skúma každodennosť, ktorú pretavuje do úžitkových objektov. Ako materiál používa porcelán, pre ktorý je príznačná biela farba. Vytvára tvarovo jednoduché, ale sofistikované objekty, ktoré začnú dávať zmysel pri používaní.

SK
https://www.instagram.com/katarinaraskovicova/?hl=cs